Uslovi za slanje reklamacija o trošku Veleprodavac:

- Minimalna vrednost RMA robe za povrat: 1500 din

- ili minimalno _1___ proizvoda za povrat

- Isključivo Veleprodavac šalje nalog za prevoz RMA robe. (Nakon Vašeg obaveštenja da je roba spremna za preuzimanje..)

- Poslati popunjen formular na email adresu: servis@Veleprodavac.rs (011-4140000 Djordje Djordjevic) Po prijemu vaše reklamacije na email adresi očekujemo da roba bude već spremna za preuzimanje od strane našeg kurira. (PS: nalepite odštampan RMA formular na vidno mesto na kutiji/kesi u kojoj šaljete reklamaciju).

Procedure i dokumentacija za povrat robe na REKLAMACIJU

Sve dole navedene dokumente isključivo predati kuriru na ruke, u suprotnom roba neće biti preuzeta!

Ovo podrazumeva povrat neispravne robe na servis koja je u garantnom roku.

Propratna dokumentacija:

1. Dokument o slanju reklamacije.

Kliknite na link za download dokumenta

popunjava se ručno - pdf

popunjava se na računaru - xls

2. Dokaz o kupovini (račun).

3. Ispravno popunjen garantni list.

Napomena: uz ovaj dokument moraju se poslati garancije i kopije računa. (Odštampati popunjen dokument i zalepiti na vidno mesto na kutiju u kojoj se šalju reklamacije).

Procedure i dokumentacija za povrat ISPRAVNE robe

Sve dole navedene dokumente isključivo predati kuriru na ruke, u suprotnom roba neće biti preuzeta!

Ovo obuhvata samo robu za koju važi dogovor da može da se vrati(naša distribucija).

Propratna dokumentacija:

1. Dokument za povrat nove robe na memorandumu vaše firme. Ili u dogovoru sa našim komercijalistom možete napraviti i Vaš račun ka nama naravno sa cenama po kojima ste Vi i zaduženi.

Napomena: Povrati moraju da budu najavljeni komercijalisti da bi se proverile povratnice unapred, saznao broj paketa itd. Takođe svi povrati moraju biti upakovani tako da se ne narušava izgled "originalne ambalaže" tj. zaštitite ih od lepljenja bilo kakvih nalepnica.